ELASTIC STABILITY ACADEMY

EMT Intro Kursus

Elastic Stability Intro Kursus danner basis for træningsuddannelsen Elastic Training og det rehabiliterende behandlingskoncept Elastic Movement Therapy (EMT).

EMT Trænings- og bevægelsesuddannelse

Formålet med Elastic Training uddannelsen er, at du får en forståelse for, hvordan du kan implementere Fasciaorienterede træningsteknikker i dine nuværende træningsrutiner.

EMT Behandleruddannelse

Elastic Movement Therapy (EMT) – Level 1, består af manuelle teknikker, mobilisering- og strækteknikker, samt coaching redskaber, der kan implementeres med det samme i din praksis.

Om Elastic Movement Therapy (EMT)

EMT kan beskrives som en tilgang, hvor videnskaben møder kreativiteten.

På den ene side understøtter vi vores uddannelse med nyere forskning, som er med til at videreudvikle og styrke konceptet. På den anden side har vi en grundholdning om vores krop og system som helhed, og at nysgerrighed og ydmyghed er vigtige ord når vi arbejder med mennesker.

Vi er alle født med eller som et stykke kunst, der er unikt og EMT teknikkerne kan magisk og kraftfuldt modellere dine klienter, så længe de er med i processen. Det er lige præcis dette, som gør EMT teknikkerne unikke.

Et af vores hovedformål er at give vores klienter redskaber, så de kan mærke deres eget liv og egne valg – og leve derefter.

Om EMT Uddannelserne

Elastic Stability™ tilbyder faglige kurser og uddannelser til dig, som er terapeut eller træningsinstruktør og som ønsker at implementere den elastiske tilgang i dit arbejde.

Vi tilbyder både kortere kurser, samt du kan uddannes indenfor det unikke bevægelses- og behandlingskoncept; Elastic Movement Therapy™ (EMT).

Hovedfokus i vores kurser og uddannelsesprogrammer er altid at give  dig redskaber, som gør det lettere at hjælpe dine klienter med at få det bedre og til selv at tage mere ansvar for deres egen krop og velvære.

Kurser og uddannelser hos os er primært praktisk orienteret, hvor vi tilstræber at give dig, som kursist, redskaber du kan bruge med det samme i din praksis.

Vi har specialiseret os i hvordan nyere forskning og viden om kroppens Fascia strukturer, kan implementeres til at optimere bevægelse, både i behandling og træning.

“Elastic Stabilitys hovedfokus i behandling og træning er at optimere kroppens viscoelasticitet.

Vores krop indeholder væv, som har en fantastisk kombination af at være flydende og samtidig indeholde kraftfulde elastik lignende komponenter.

Denne viskoelasticitet kvalitet giver os tilgang til fri bevægelse, samt en optimal tilgang til stabilitet og styrke.

Dette ofte oversete netværk i kroppen er også meget interessant i arbejdet med at få klienter til at få en bedre fornemmelse af deres egen krop og sammenhængene i deres eget system.

Så denne elastiske tilgang giver dig redskaberne til at vise dine klienter hvordan de selv kan tage bedre ansvar  for deres egen krop og dermed forebygge fremtidige (smerte) problematikker”.

ELASTISK STABILITY KURSER

EMT Intro Kursus

Elastic Stability Intro Kursus danner basis for træningsuddannelsen Elastic Training og det rehabiliterende behandlingskoncept Elastic Movement Therapy (EMT).

Kurset bliver afholdt både som et 6 timers kursus, som fokuserer primært på at give dig praktiske redskaber, og også som et 2 dages introkursus, hvor vi går mere i dybden teoretisk. Vi Inkluderer her den videnskabelige baggrund for vores måde at arbejde på.

Teoretisk set bygges vores kurser og uddannelser blandt andet på hvad vi i dag ved om Fasciastrukturerne og hvordan de kan påvirke trænings- og rehabiliteringsresultater.

Vi koncentrerer os om kroppens viscoelasticitet, og om hvordan vi kan se Fasciastrukturerne som et netværk, der hænger sammen i kæder fra top til tå. I denne sammenhæng bruges Biotensegritet som en forklaringsmodel i forhold til, hvordan vi kan forstå funktionel bevægelse og optimere trænings – og rehabiliterende resultater.

Fasciaorienteret tankegang vil fremover blive en vigtig komponent i forståelsen af muskel- og skeletlidelser, og en stor del af forskningen er på nuværende tidpunkt rettet mod forståelsen af forskellige smerteproblematikker i kroppen.

På dette introkursus ser vi på relationen mellem Fascia strukturer og nervesystemet og på hvordan vi kan bruge denne forståelse i praksis.

Formålet er at bruge teknikkerne og øvelserne som et supplement til anden træning, og efter kurset er målet at du kan anvende det du har lært i et rehabiliterende program, tilpasset dine kunder og patienter. 

Kurset fokuserer også på hvordan specielt udviklede Coaching og Pædagogiske redskaber kan hjælpe til at opnå bedre effekt og “compliance” i et behandlingsforløb.

Kursus Indhold:

 Teori og forskningsresultater om Fascia i træning og rehabilitering(mere dybdegående på 2 dages introkursus.

 Øvelser med fokus på mobilitet, stabilitet og styrke.

 Intro til Elastic Breathing – Fascia, åndedrætsteknikker og stabilitet.

 Coaching og pædagogiske redskaper for optimal effekt.

EMT  trænings- og bevægelsesuddannelse

Formålet med Elastic Training uddannelsen er, at du får en forståelse for, hvordan du kan implementere Fasciaorienterede træningsteknikker i dine nuværende træningsrutiner og bruge det som supplement til andre træningsformer.

Uddannelsen løber over 6 dage, og er delt op i 2 moduler á 3 dage hver, så du har mulighed til at prøve øvelsene og tankegangen fra 1. modul i praksis af, før vi bygger videre på 2. modul.

Målgruppe: 

Uddannelsen er målrettet dig, som arbejder med bevægelse og er nysgerrig efter at vide hvordan den elastiske komponent kan implementeres i behandling og træningsforløb.

Uddannelsens Indhold:

 Teori: Forståelse af hvordan viden om; Viskoelasticitet, Kæderne i kroppen og den nye anatomiske model Biotensegrity, implementeres i praksis.

 Øvelser med fokus på mobilitet, stabilitet og styrke

 Elastic Breathing – teknikker til hvordan åndedrættet kan optimere træningsresultater

 Træningsprogrammer tilpasset Personlig Træning og holdtræning – programmer både tilpasset mobilitet og afspændning, og programmer med mere fokus på stabilitet og styrke

 Pædagogik – og coachingredskaper for at optimere effekt af øvelserne

Modul 1  MOVE BETTER

Hovedfokus ligger på mobilitet og release-teknikker for at optimere den frie bevægelse. Vi tager udgangspunkt i kendte øvelser, hvor Fasciaorienterede teknikker implementeres.

Du får en forståelse for hvordan Elastic Breathing, åndedræts-teknikker, kan bruges for optimerede trænings-resultater. Overordnet er fokus på at skabe bedre kropsbevidsthed i forbindelse med gennemgang af øvelserne.

Du får træningsprogrammer som både kan bruges til Personlig Træning og holdtræning. Programmerne kan bruges både til mobilitet, kropsbevidsthed, release og afspænding.

Indholdet i det første modul bruges som base for næste modul, hvor stabilitet og styrkefokuserede øvelser implementeres.

Eksamen:

Modul 2 afsluttes med en skriftlig test, samt hver deltager skal udvikle 2 øvelser baseret på den viden de har fået igennem uddannelsen.

Målgruppe: 

Uddannelsen er målrettet dig som arbejder med Personlig Træning og holdtræning.

Max. 10 deltagere

Modul 2  BE STRONGER

Hovedfokus ligger på at implementere Fascia orienteret stabilitet og styrke i træningen. Vi bygger videre på den optimerede bevægelse og bevidsthed vi har arbejdet med i modul 1.

Fokus er at inddrage kroppens elastiske kvalitet i øvelserne – og deriblandt arbejde med Elastic Recoil, som er et vigtigt supplement til muskelorienteret træning. Elastic Breathing teknikker benyttes for at opnå bedre stabilitet i øvelserne.

Du får træningsprogrammer som både kan brukes til Personlig Træning og holdtræning, og vi kobler det sammen med øvelserne fra modul 1, så du har programmer både til opvarmning – mobilitet og release – styrke – og stabilitetstræning.

Eksamen:

Modul 2 afsluttes med en skriftlig test, samt hver deltager skal udvikle 2 øvelser baseret på den viden de har fået igennem uddannelsen.

Målgruppe: 

Uddannelsen er målrettet dig som arbejder med Personlig Træning og holdtræning.

Max. 10 deltagere

 EMT BEHANDLERUDDANNELSE

EMT – Level 1  består af 6 dage, tilsvarende 36 times undervisning, hvor du lærer teknikker til at mobilisere hele kroppen i funktionelle bevægelsesmønstre, samt specialudviklede coaching- og kommunikations redskaber, som øger effekten af din behandling og klientens træningsresultater.

Teoretisk bygger EMT uddannelsen på Elastic Stabilitys 5 grundprincipper, som også ligger til grund for Elastic Stabilitys træningsuddannelse Elastic Training.

EMT Level 1 manuelle teknikker som bliver gennemgået:

 Kæde – ben til center

 Kæde – arm til center

 Kæde – center

 Elastic Breathing, hvor åndedrætsfunktionen bliver optimeret

Ud over de manuelle teknikker bliver følgende punkter gennemgået:

 Personal Embodiment redskaber – Coaching og kommunikations redskaber som øger effekt af din behandling eller personlig træning

  Træningsøvelser til selvmobilisering

 Foretningsplan over hvordan EMT kan indgå i din foretning for at optimere din forretning.

EMT Level 1 – Instruktør

Elastic Movement Therapy (EMT) – Level 1, består af manuelle teknikker, mobilisering- og strækteknikker, samt coaching redskaber, der kan implementeres med det samme i din praksis. Både hvis du arbejder ved briks, eller er personlig træner og arbejder i et træningsmiljø.

Målet med EMT teknikkerne er at effektivisere trænings-resultater, forebygge og behandle smerte-problematikker, samt give dine klienter en bedre fornemmelse for deres krop og hvordan deres problematikker er forbundet til deres måde at leve på.

I denne sammenhæng hjælper EMT teknikkerne dine klienter til at tage ansvar og ejerskab for egen situation, samtidig med at de understøtter din rolle som coach istedet for en som “fikser” deres smerteproblemer.

Certificering:

For at opnå en EMT Level 1 certificering, skal du efter endt kursusforløb på 36 timer, have 2 x supervisionstimer, hvor du gennemgår nogle af de teknikker du har lært.

Hvis du mangler nogen af undervisningstimerne skal de købes til inden du kan tage de to supervisionstimer. Når du er certificeret kan du bruge titlen EMT Level 1 Instruktør, og kan bruge teknikkerne i din praksis.

Varighed:

EMT – Level 1 består af 36 undervisningstimer fordelt på 6 dage.

Derudover skal man have 2 x supervisionstimer efter endt undervisningsforløb for at blive certificeret.

Pris: 

14.950,-

Max. 8 deltagere

Feel Better
Stay Connected !
Smid din email ind her og få altid de sidste nye videoblogs og spændende tilbud direkte ind i din inbox!
Tillykke! Hold øje med mine emails, så du ikke går glip af noget. Check også lige din spamfolder, der kan de nemlig godt ryge hen i starten.
Du kan være 100% tryg, vi hader også spam og kunne aldrig drømme om at dele din email med nogen!
Ja tak, det vil jeg!
×
×
WordPress Popup Plugin